ChS Equilibrium

PODMIENKY REZERVÁCIE

1) Právo prvého výberu pri rezervovaní mláďat má naša ChS, druhý si vyberá majiteľ krycieho samčeka a potom v prípade záujmu materská ChS samičky, ktorá mi ju dala na chov. Až tak prichádzajú na rad ostatní záujemci, ktorí si budú vyberať potkaníkov v poradí v akom sa nám ozvali.
2) Vyhradzujem si právo poradie rezervácii zmeniť, ak to uznám za vhodné a prospešné pre mojich odchovancov.
3) Taktiež si vyhradzujem právo rezerváciu kedykoľvek zrušiť, ak sa mi záujemca nebude pozdávať, ak so mnou prestane komunikovať, alebo ak to bude pre dobro potkaníka.
4) Záujemcom mladším ako 18 rokov dám potkaníka len v doprovode zákonného zástupcu!
5) Potkaníky v žiadnom prípade nedávam do samoty, to platí ako pre samičky, tak aj pre samčekov! To znamená, že jedného potkaníka dám len v prípade ak doma už potkaníka máte, prípadne máte nejakého zarezervovaného, pričom v tom prípade vás žiadam o uvedenie vrhu a chovateľskej stanice, z ktorého si beriete druhého potkaníka a taktiež aj pohlavia!
6) Potkaníky do chovu dávam len OFICIÁLNYM chovateľským staniciam, ktorých majitelia sú starší ako 18 rokov, pričom uprednostňujem chovateľské stanice, s ktorými trvalo spolupracujem!
7) Nie som povinná potkaníky niekde nosiť, to znamená, že každý si je povinný zabezpečiť odvoz potkaníka! (Vo výnimočných prípadoch bude možný dovoz po trase Trnava-Leopoldov-Piešťany-Nové Mesto n. Váhom-Trenčín-Trenčianska Teplá-Púchov-Považská Bystrica-Žilina-Vrútky-Kraľovany-Ružomberok-Lipt.Mikuláš-Štrba-Poprad-Spišská Nová Ves, taktiež vzhľadom na časté cestovanie bude možný dovoz aj do Prahy, prípadne raz za čas bude možný dovoz aj do Brna.)
Dodatok pre ChS:
8) Vyhradzujem si právo dať potkaníky do chovu len v obmedzenom počte a na obmedzený počet vrhov (1 až max. 3 vrhy) podľa toho, koľko potkaníkov príbuzných na danú líniu je už v chove! Toto opatrenie je hlavne kvôli tomu, aby nám tu nevznikol veľký počet príbuzných potkaníkov.
9) Vyhradzujem si právo v prípade zistenia závažných dedičných chorôb u niektorého jedinca pozastaviť chov na príbuzných jedincoch a to aj v prípade, že Vám bol potkaník na chov vydaný!

 

PRÁVA A POVINNOSTI BUDÚCEHO MAJITEĽA

Povinnosti budúceho majiteľa:
1) V prípade, že už potkaníka nemôžete ďalej chovať, vyžadujem, aby ste o tejto informácii oboznámili v prvom rade mňa ešte predtým ako začnete mojich odchovancov ponúkať na predaj/adopciu!!! Majte však na pamäti, že potkaník nie je hračka a s jeho prevzatím ste plne za potkaníka zodpovední, preto si ho prosím neberte, ak to nemyslíte naozaj vážne!
2) Budúci majiteľ JE POVINNÝ ma informovať, ak sa u môjho odchovanca vyskytne nejaká závažná choroba! Nie preto, aby som vás mohla buzerovať, ale preto aby sa prípadne vedela daná línia zastaviť a zabránilo sa tak šíreniu choroby ďalej. Všetci chceme aby sa potkaníci dožívali čo najdlhšieho veku, pomôžte nám prosím týmto dlhovekosť potkaníkov dosiahnuť!
3) Každého povinnosťou je DODRŽANIE PODMIENOK REZERVÁCIE! To znamená, že ak niekomu vydám potkaníka ako mazlíčka, automaticky sa NESMIE NA ŇOM CHOVAŤ!!! Pre chovateľské stanice to znamená hlavne dodržanie POČTU POVOLENÝCH VRHOV na danom jedincovi.
4) Toto nie je povinnosť, ale skôr moja prosba voči všetkým budúcim majiteľom, aby mi raz za čas dali vedieť, ako sa moji odchovanci majú. Opäť, nie preto, aby som vás mohla buzerovať, ale preto aby som vedela, aké povahové vlastnosti nadobudli a ako sa im u vás darí :).
Dodatok pre ChS:
5) Chovateľská stanica, ktorej dám potkaníka na chov je povinná ma informovať o vrhu môjho odchovanca ešte PREDTÝM, AKO SA USKUTOČNÍ. Pre uskutočnenie vrhu na mojom odchovancovi je potrebný môj PÍSOMNÝ SÚHLAS a to platí tak ako aj pre samice, tak aj pre samcov!
6) Taktiež prosím všetky chovateľské stanice, aby ma v prípade výskytu závažnej choroby ihneď o tejto skutočnosti informovali!
7) Chovateľská stanica je taktiež povinná so mnou prekonzultovať púšťanie mimín po mojich odchovancov ďalej do chovu! Neželám si aby sa odchovanci dostali do rúk ľuďom, ktorým v chove neverím, ktorí ma sklamali a špekulantom!

 

Práva budúceho majiteľa:
1) Budúci majiteľ ma právo na zdravého jedinca, to znamená, všetky miminá pôjdu odo mňa zdravé, bez javenia známok nejakej choroby.
2) Budúci majiteľ dostane od nás vždy buď PP alebo VP, zdravotnú kartu potkaníka a vzorku zmesky, ktorú u nás používame podľa vlastného výberu (zmeska pre miminká, zmeska pre samcov, zmeska pre samice).
3) V prípade, že si majiteľ bude plniť svoje povinnosti ukážkovo, má právo si uplatniť pri kúpe ďalšieho potkaníka z mojej ChS zľavu 2 Eurá, to isté platí aj v prípade majiteľov z chovateľských staníc :)
4) V prípade záujmu o dve a viac miminiek z našej ChS má budúci majiteľ právo na zľavu "parťák", ktorá je vo výške 2 Eurá (zľava sa vzťahuje na celkovú skupinu potkaníkov, nie na každého potkaníka samostatne). :)
5) Budúci majiteľ má právo na bezplatné poradenstvo 24 hodín denne od našej ChS, kedykoľvek to bude potrebovať. K dispozícii mu budeme buď na našej e-mailovej adrese, alebo na telefónnom čísle, ktoré bude mať každý majiteľ napísané v PP/VP potkaniatka.

 

Ak Vás predošlé podmienky a povinnosti neodradili a stále máte záujem o potkaníka od nás, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Do mailu prosím uveďte o aké miminko máte záujem: pohlavie, varieta, farba. Taktiež poprosím, aby ste mi napísali v akej klietke plánujete miminko chovať (pri výbere veľmi rada poradím) a taktiež či už nejaké potkaníky doma máte, prípadne aké máte s nimi skúsenosti (začiatočníkom opäť veľmi rada poradím)! :) Teším sa na spoluprácu.

Back to top