ChS Equilibrium

Nakoľko plánujeme našu smečku chlapcov rozrastať, niektorých z Vás môže po čase (ak sa Vám niektorý fešák zapáči) zaujímať, ako je to u nás s krytím. V niektorých prípadoch bude možné krytie našimi chlapcami. Prosím však, predtým, než mi napíšete so žiadosťou o krytie našimi samčekmi, prečítajte si všetky body podmienok krytia!

VŠEOBECNÉ PODMIENKY KRYTIA(*):

1) Samčekovia nachádzajúci sa v našej ChS slúžia predovšetkým pre potreby našej chovateľskej stanice a chovateľským staniciam, s ktorými v chove úzko spolupracujeme, nakoľko samcov máme len na obmedzený počet vrhov!
2) V niektorých prípadoch sa dá dohodnúť aj na krytí spoľahlivým chovateľským staniciam, a chovateľským staniciam, na ktoré dostanem dobré referencie a len v prípade, že z daného spojenia budem chcieť ja, alebo materská ChS zvoleného samca na krytie, miminko do chovu.
3)Pokiaľ sa stane, že sa dohodneme na krytí aj napriek tomu, že nebudem z daného spojenia chcieť mimi do chovu, požadujem ako náhradu finančné vyrovnanie, ktoré bude stanovené podľa samca, ktorého si na krytie zvolíte.
4) Neoficiálnym chovateľským staniciam zásadne NENAKRYJEM! Mazličkárom nakryjem len veľmi ojedinele, a to len v prípade, že ma o to PÍSOMNE požiada domovská ChS daného potkaníka, pričom vrh MUSÍ BYŤ ZASTREŠENÝ pod danou ChS.
5) Taktiež nekryjem samičky bez pôvodu. Výnimku môžem urobiť len v prípade ChS, s ktorými úzko spolupracujem, alebo v prípade, že ma o krytie požiada domovská ChS samčeka!
6) Vyhradzujem si právo krytie odmietnuť bez udania dôvodu.
7) Samičky kryjem výhradne u nás v ChS, pričom samička tu musí stráviť ideálne 14 dní. Samčekov nikam neposielam!
8) Dovoz a odvoz samičky si musí majiteľ samičky zabezpečiť sám. Pokiaľ budem mať niekedy s niekým s týmto problém, druhý krát odo mňa nečakajte krytie.
9) Samičku nakrývam na prvý vrh ideálne v rozmedzí 6-8 mesiacov. Výnimočne nakryjem aj samičku staršiu 8 mesiacov, ktorej vek však nebude presahovať 10 mesiacov. Na druhý vrh nakryjem samičku ideálne do 12 mesiacov (maximálne 13 mesiacov), pričom samička musí byť minimálne 2 mesiace po odstave predchádzajúceho vrhu. Vo všetkých prípadoch platí, že samička musí byť v špičkovej kondícii.
10) Na druhý vrh nebudem kryť samičky, ktoré mali nejaké komplikácie pri prvom vrhu (málo mlieka, zabitie mláďat, problémy s pôrodom a pod.).
11) Samička musí mať váhu minimálne 300g (samička variety fuzz 250g) a musí byť proporčne v poriadku, tzn. nesmie byť vzhľadom na svoju veľkosť podvýživená (aj napriek tomu, že dosahuje 300g) alebo obézna.
12) Samička nesmie javiť známky žiadnej nemoci (výtok z nosa, očí, vŕkanie, časté pšíkanie, zlá motorika, hlavička na stranu a pod.) ani napadnutia parazitmi (svrab, všenky,...). Takúto samičku si do chovu žiaľ nepustím. Z tohto dôvodu požadujem od Vás veterinárne potvrdenie nie staršie troch dní!
13) Tiež prosím nežiadajte o krytie, pokiaľ máte z akéhokoľvek dôvodu chov v karanténe aj napriek tomu, že priamo samička, ktorá má byť nakrytá nejaví známky choroby. Môže však byť prenášačom a preto Vás PROSÍM, berte ohľad aj na moje potkaníky!
14) Samička nesmie pochádzať z línii, kde bol opakovaný problém s povahou alebo zdravotnou stránkou línie!

(*) Podmienky krytia sa môžu meniť v závislosti od zvoleného samčeka, nakoľko krytie samčekmi nepochádzajúcimi priamo z našej ChS podlieha podmienkam krytia dohodnutým s konkrétnou ChS, ktorá mi samčeka zverila do chovu! Majte to prosím na pamäti!

 

AKO ZASLAŤ ŽIADOSŤ O KRYTIE:

1) Žiadosť o krytie mi môžete poslať buď e-mailom alebo správou na našom FB.
2) Do správy mi prosím uveďte:
- Vaše meno a priezvisko.
- Názov Vašej ChS.
- Názov klubu/združenia, pod ktorým ste registrovaný.
- Celé meno Vašej samičky, ktorú chcete kryť (Vrátane názvu ChS, z ktorej pochádza) a jej základné údaje - varieta, farba, znaky, vek.
- V prílohe mi zašlite PP/VP samičky a zdravotnú mapu línie, z ktorej pochádza obsahujúcu aspoň 4 generácie.
- Meno našeho samčeka, ktorého ste zvolili ku krytiu.
- Aspoň stručné odôvodnenie, prečo ste si vybrali práve toto spojenie a ako súvisí s Vašim chovateľským plánom.

 

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ OD NÁS?

1) Úprimnosť čo sa týka informácii o Vami zvolenom samčekovi (povahách v línii, zdravotnej stránke línie a pod.).
2) Samička bude u nás ubytovaná vo vlastnom Ferplast Duna boxíku, ktorý môžeme zariadiť podľa Vašich požiadaviek (domček, sputnik, hamák,...). Ako podstielku si môžete vybrať: bukové štepy, hobliny TierWohl Classic, skartovaný papier, servítky,... Krmená bude kvalitnou stravou z Rodentia.cz. Pokiaľ chcete samičke doniesť niečo vlastné na čo je zvyknutá, samozrejme môžte.
3) Samička môže byť ubytovaná buď v boxíku sama (pričom krytie bude prebiehať mimo boxíku), alebo rovno s krycím samčekom.
4) Každodený výbeh a mazlenie samičky je samozrejmosťou!
5) Po celú dobu pobytu Vám budeme zasielať fotografie a podávať informácie ako krytie prebieha!
6) V prípade, že počas pobytu u nás bude samička potrebovať veterinárnu starostlivosť, tak jej ju bezodkladne poskytneme na vlastné náklady! Pokiaľ nebude potreba veterinárnej starostlivosti spôsobená vinou našej ChS požadujeme preplatenie veterinárnych nákladov v plnej výške majiteľom! V tomto prípade Vám pošleme naskenovaný účet na úhradu!
7) Pokiaľ samička počas krytia neotehotnie, ponúkame Vám krytie opakovať.

 

ČO OD VÁS POŽADUJEM PO NARODENÍ MLÁĎAT PO NAŠOM SAMČEKOVI:

1) Po našom samčekovi pôjdu maximálne 3 mláďata z vrhu do ďalšieho chovu, pričom mláďa, ktoré k nám pôjde za krytie je automaticky považované za jedno z chovných, tzn. do chovu môžu ísť už len 2 miminká a ostatné pôjdu na mazlíčkov.
2) Chcem byť informovaná, kto ďalší prejavil záujem o miminko po našom samcovi do chovu a danú ChS musím najprv schváliť! (Je to na prevenciu, aby sa miminká po našom samcovi nedostali do rúk ľuďom, ktorým nedôverujeme, alebo ktorý nás sklamali!)
3) Rovnako požadujem schváliť ďalšie nakladanie s potomkami do chovu po ďalšie najbližšie 2 generácie (tzn. pokiaľ bude meno nášho samčeka viditeľné v rodokmeni, očakávam, že so mnou budete prediskutovávať dávanie mláďat do ďalšieho chovu!).
4) Po narodení mláďatiek po našom samčekovi očakávam neustále priebežné podávanie informácii ohľadom povahovej a zdravotnej stránky mláďat.
5) Pokiaľ sa v priebehu života samca preukáže jeho línia ako riziková, okamžite Vás na túto skutočnosť upozorním a očakávam, že všetkých potomkov po tomto samcovi stiahnete z chovu z dôvodu rozšírenia problémov do iných línií!
6) V skratke, spojením Vašej samičky a nášho samčeka sa daná línia stáva našou spoločnou, preto očakávam, že ma budete ďalej o nej informovať a do diania ohľadom nej budete zapájať.

Berte na vedomie, že naša ChS nezodpovedá za prípadné problémy, ktoré môžu vzniknúť pri pôrode samičky alebo ktoré môžu súvisieť s ochovom mláďat!
Back to top