ChS Equilibrium

Čo vlastne znamená názov našej ChS?

Veľmi dlho som rozmýšľala nad vhodným názvom pre našu chovateľskú stanicu. Napadlo ma síce asi 10 možných názvov, no so žiadnym som sa nevedela nikdy plne ztotožniť. Až jedno ráno ma z ničoho nič napadol názov Equilibrium. A keďže Equilibrium znamená "Rovnováha" brala som to ako osud, nakoľko niektorí, čo ma veľmi dobre poznajú vedia, že som toho názoru, že rovnováha je všade okolo nás a že nič v živote človeka sa nedeje bez príčiny ale pre nastolenie rovnováhy, napr. že zlé veci musia vystriedať dobré. A tým sa aj držím. Stále keď sa deje čosi zlé, verím, že raz už musí prísť to dobré, aby sa nastolila ROVNOVÁHA. A tak mi život do cesty dal aj "rovnováhu" v podobe našej ChS Equilibrium.

equilibrium Túto našu filozofiu sa snažíme aplikovať aj priamo v chove. Snažíme sa odchovávať miminká s vyrovnanými kvalitami čo sa zdravia, povahy a vzhľadu týka. Na prvé miesto kladieme však určite zdravie našich odchovancov, následne povahu a vzhľad, resp. jeho štandardnosť je u nás na poslednom mieste v pomyselnom rebríčku kvalít. Samozrejme snažíme sa odchovávať miminká čo najštandardnejšieho vzhľadu čistých línií, avšak nikdy to nerobíme na úkor zdravotnej a povahovej stránky. Vzájomne sa snažíme udržiavať všetky tieto tri kvality v súlade. Chceme predsa zdravé, vymaznané miminká určitého vzhľadu, ktorý ide ruka v ruke s našim chovateľským zámerom.

KDE VŠADE SME BOLI ČLENMI?


Slovenský klub chovateľov a priateľov drobných hlodavcov - RODENTIA:

Registračná známka
Oficiálnym členom Slovenského klubu chovateľov a priateľov drobných
hlodavcov - RODENTIA sme sa stali 20. apríla 2013 a evidovaný sme boli pod
reg. číslom 008. Svoje členstvo v tomto klube sme oficiálne ukončili v januári 2014.Slovenské združenie chovateľov potkanov, o. z. - SZCHP, o.z.:

Registračná známka
Registračná známka
Registračná známka
V Slovenskom združení chovateľov potkanov, o. z. sme mali hneď niekoľko funkcií. Stáli sme pri jeho zrode a aktívne sme sa podieľali na jeho zakladaní. V roku 2014 sme tu plnili funkciu Diplomata (v tom istom roku bola táto funkcia na našu žiadosť zrušená) a Kontrolóra, a od roku 2015 nám bola zverená funkcia Poradcu chovu (ktorú sme prevzali po Bc. Helene Hanusovej-Lužnej) a Registrátora zvierat.
Ako oficiálna chovateľská stanica sme tu pôsobili od jeho založenia a teda od 24.1.2014, pričom sme boli evidovaný pod reg. číslom 004. V januári 2017 sme sa však rozhodli túto životnú kapitolu uzavrieť a pôsobnosť v tomto združení ukončiť.

Back to top