ChS Equilibrium

Nakoľko si na kvalitu chovu potrpíme a záleží nám na našom dobrom mene, dostala som potrebu urobiť akési čestné prehlásenie ohľadom nášho chovu a slúži to hlavne ako poistka pre majiteľov našich odchovov, ale primárne pre ostatných chovateľov, s ktorými spolupracujeme, a ktorých odchovancov vlastníme, nakoľko nám záleží na Vašej spokojnosti.

1) V prvom rade by som chcela ubezpečiť majiteľov chovateľských staníc, ktorí nám dali potkaníkov na mazlíkov, že na ich odchovancoch u nás, ktorý majú štatút "MAZLÍK" NEBUDEME ODCHOVÁVAŤ žiadne miminká.

2) V druhom rade by som chcela povedať, že NEBUDEME nikdy ZATAJOVAŤ ZDRAVOTNÝ STAV žiadného zvieratka, či už sa jedná o mazlíka alebo o chovného jedinca a v prípade vyskytnutia závažnej choroby, budeme o tom materskú ChS informovať.

3) V ďalšom rade by som chcela ubezpečiť majiteľov chovateľských staníc, ktorí nám dali potkaníkov do chovu, že ich vopred BUDEME INFORMOVAŤ O PLÁNOVANOM VRHU na ich odchovancoch.

4) Taktiež v prípade vyskytnutia závažnej choroby v línii, ktorá nám bola určená na chov sa naša chovateľská stanica VZDÁVA PRÁVA ODCHOVÁVAŤ na tejto línii mláďatá a taktiež sa zaručuje o zastavenie chovu na už prípadne odchovaných mláďat z tejto línie. To znamená, že všetky jedince z tejto línie aj uchovnené budú považované už len za MAZLÍKA.

5) Každá naša samička, ktorá bude od nás cestovať na krytie, si so sebou ponesie VETERINÁRNE POTVRDENIE o zdravotnom stave a majiteľovi krycieho samčeka budú spomenuté všetky skutočnosti, ktoré sa nám v chove vyskytli počas posledných 2 mesiacov (parazity, onemocnenia, karanténa,...).

6) Potkaniatka od nás zásadne NEPOSIELAME autobusmi, poštou, kuriérom, inými prepravnými spoločnosťami, aj napriek tomu, že sa dané spoločnosti zaoberajú prepravou zvierat!

7) Miminká z našej ChS dávame do chovu v OBMEDZENOM MNOŽSTVE! Z našich odchovov pôjdu na chov max. 2-3, len veľmi výnimočne 4 miminká (v závislosti od spojenia a od toho, kto nás o miminko do chovu poprosí).

8) Našich odchovancov rozhodne NEBUDEME DÁVAŤ DO SAMOTY! To znamená, že do nových domovov pôjdu buď vo dvojiciach rovnakého pohlavia, alebo ako spoločníci k už jednému alebo skupine potkanov (samozrejme rovnakého pohlavia).

9) Miminká budú odchádzať od nás vo veku 5 týždňou so správnou váhou MINIMÁLNE 80g!

Back to top