ChS Equilibrium

PREDBEŽNÉ PLÁNY NA ROK 2016:

Vzhľadom k predošlým udalostiam zvažuje naša ChS svoju ďalšiu účasť na budúcich výstavach.

 

KRÁTKE ZHRNUTIE TOHO, KDE VŠADE SME ZATIAĽ BOLI...

POTKAN V PRAZE 2015 - 10.10.2015, Toulcův Dvůr, PRAHA (Výstava ČKP) - Po roku sme sa zúčastnili opäť výstavy Potkan v Praze, ktorá bola ako tradične spojená aj s členskou schôdzou. Z 3 potkaníkov sa nám umiestnil akurát náš lámač ženských sŕdc Cyka of Lavan.

POTKAN V PRAZE 2014 - 28.9.2014, Toulcův Dvůr, PRAHA (Výstava ČKP) - Aj napriek krkolomnému termínu (nedeľa) sme boli schopní sa zúčastniť našej ďalšej výstavy. :) Svojim úspechom nás tentokrát potešila Zarja Equilibrium.

1. Výstava potkanů při veletrhu Máme rádi zvířata - 14.6.2014, Klub kultury Uherské Hradiště, UHERSKÉ HRADIŠTĚ (Výstava ČKP) - Ďalšia výstava, ktorej sme sa zúčastnili a opäť s úspechom vďaka našej Zarji Equilibrium a Claribel z Mouseville. :)

ČESKÁ MYŠ 2014 - 26.4.2014, Stanice přírodovědců hl.m. Prahy, PRAHA (Výstava ZO Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců) - A konečne! Naša prvá výstava na ktorej sme aj vystavovali a hneď úspešne vďaka našej Ereire van Rattenburg. :)

1. Jarní výstava potkanů v Praze - 8.3.2014, Toulcův Dvůr, PRAHA (Výstava ČKP) - Výstavy sme sa zúčastnili ako diváci, avšak aj napriek tomu ChS Equilibrium mala na výstave zastúpenie 2 potkaníkov z nášho odchovu a po prvýkrát odznelo medzi víťaznými menami potkaníkov aj meno našej ChS. :) Medzi úspešnými potkaníkmi bol náš odchovanec Azazel Equilibrium.

5. Vánoční výstava potkanů v Brně - 7.12.2013, Lužánky – středisko volného času, BRNO (Výstava ZO Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců) - Naša prvá česká výstava, ktorej sme sa zúčastnili ešte stále ako diváci.

6. Výstava laboratórnych potkanov v Bratislave - 27.7.2013, DK Dúbravka, BRATISLAVA (Výstava ZO) - Naša prvá výstava, ktorej sme sa zúčastnili už oficiálna ChS Equilibrium, zatiaľ sme však opäť len ako diváci.

5. Výstava ušľachtilých potkanov v Bratislave - RODENT EXPO - 23.3.2012, Karlová Ves, BRATISLAVA (Výstava ZO) - Naša prvá výstava, ktorej sme sa zúčastnili, zatiaľ len ako diváci.
Back to top