ChS Equilibrium
ČESKÁ MYŠ 2014 PRAHA

Dátum a miesto konania: 26.4.2014 v Stanici přírodovědců hl.m. (Výstava ZO Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců)

Česká myš 2014 EREIRA VAN RATTENBURG
Posudzovateľ: Michaela Švrčková
Ocenenia:

1. miesto v kategórii "Nejlepší dospělá samice mazlík"

Nejlepší potkan výstavní kondice

 

1. VÝSTAVA PŘI VELETRHU MÁME RÁDI ZVÍŘATA 2014 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Dátum a miesto konania: 14.6.2014 v Klube kultúry Uherské Hradiště (Výstava ČKP)

Uherské hradište 2014 ZARJA VP1 EQUILIBRIUM
Posudzovateľ: Bc. Helena Hanusová-Lužná
Ocenenia:

2. miesto v kategórii "Nejlepší potkan světlé barvy bez kresby"

Čakateľská kartička na titul šampióna
Uherské hradište 2014 CLARIBEL Z MOUSEVILLE
Posudzovateľ: Bc. Helena Hanusová-Lužná
Ocenenia:

1. miesto v kategórii "Nejlepší potkan srst standard"

 

2. POTKAN V PRAZE 2014 PRAHA

Dátum a miesto konania: 28.9.2014 v Toulcovom dvore (Výstava ČKP)

Potkan v Prahe 2014 ZARJA VP1 EQUILIBRIUM
Posudzovateľ: MVDr. Romana Kastlová
Ocenenia:

1. miesto v kategórii "Nejlepší dospělý potkan světlé barvy bez kresby"

 

2. POTKAN V PRAZE 2015 PRAHA

Dátum a miesto konania: 10.10.2015 v Toulcovom dvore (Výstava ČKP)

Potkan v Prahe 2015 CYKA OF LAVAN
Posudzovateľ: Iveta Jarošová
Ocenenia:

2. miesto v kategórii "Nejlepší dospělý samec PetB"
Potkan v Prahe 2015 TAMARA SÝKOROVÁ
Posudzovatelia: členovia ČKP
Ocenenia:

Čestné ocenení členů
Back to top